EDEN “Eesti avastamata aarded 2019. Tervise- ja heaoluturism”

 EDEN sihtkohtade õppereis Tšehhi

7.-10.01. 2020 toimus EDEN sihtkohtadele õppereis Tšehhi. Reisi eesmärk oli tutvuda Tšehhi parimate tervise- ja heaoluturismi sihtkohtadega ja loomulikult õppida nende praktikatest ja ka võrrelda ennast. Külastati Prahat, Karlovy Vary’t ja Marianske Lazne’t. Prahas kohtuti Eesti suursaadikuga, kes tutvustas Tšehhi turismi eripärasid. Kahjuks külastab Tšehhit rohkem eestlasi, kui sealsed inimesed Eestit. Külastati turismiinfokeskusi, kohtuti turismiasjaliste ja spaa juhtidega. 

Mida on meie sihtkohtadel õppida? Kindlasti seda, et tuua meie kuurorti- ja terviseturismi traditsioone ja tooteid rohkem avalikku ruumi ja linnakeskkonda. Tšehhi on tuntud oma mineraalvee poolest, seda saab proovida paljudes kohtades. Samuti on nad nii suveniiridesse, hotellidesse ja linnakeskkonda toonud temaatilisi näitusi, esemeid ja lugusid. Nende põhiline terviseturismi klient on sakslane ja venelane  – kuidas saada saksa turist meie spaadesse? Tšehhis on ülekaalus ravispaad, keskmiselt veedetakse spaas 21 päeva. 

Mis meil on paremini? Kindlasti ei saa me kurta oma teenindajate keeleoskuse ja külalislahkuse üle, samuti sauna- ja veekeskuste kvaliteedi või spaade majasisese viidastuse üle. 

Õppereisl osalesid lisaks MTÜ lääne-Eesti turism inimestele ka Pärnu, Saaremaa, Hiiumaa, Haapsalu ja Viljandi sihtkohtade esindajad, EAS turismiarenduskeskuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Haapsalus asuva Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse esindaja. 

 Eesti Avastamata Aarete EDEN sihtkohtade koostööseminar

MTÜ Lääne-Eesti Turismi korraldas 9.12.2019 Pärnus Viiking Spahotellis koostööseminari kõigile varasematele EDEN konkurssidel nomineeritud sihtkohtadele.  Kuna 2019 konkursi teema olil tervise- ja heaoluturism, siis fookuses olid loomulikult 2019 aasta võitja Pärnu ja 2019 aasta finalistid. 

Koostööseminar algas EDEN-algatuse tutvustamisega, projektijuht Sille Roomets andis ülevaate Eesti Avastamata Aarete konkursist ja 2019 tulemustest. Uued Eesti Avastama Aarded Pärnu, Saaremaa ja Haapsalu kasutasid võimalust ja esitlesid sihtkohti just tervise- ja heaoluturismi võtmes. 

Taru Ülikooli Pärnu kolledži õppejõud Heli Tooman tutvustas osalejatele terviseturismi mõisteid ja heaolukontseptsioone laiemalt, sellele järgnes Marit Piirmanii juhtimisel arutelu ja workshop heaoludimensioonide mõtestamisest ja nende kasutamisest sihtkohtade arendamisel. Päeva lõpetas tutvumine 2019 aasta võitja Pärnu terviseturismitootega –  külastati Estonia SPA and Resort hotelli rühmajooga tundi ning tutvuti Active Spa ning “Ehe ja Eestimaine” tootekontseptsiooniga. 

Tervise- ja heaoluturismi teemalise Eesti Avastamata Aarete konkursi sihtkohtadele võitis Pärnumaa 

26. septembril 2019, üle-eestilise turismikonverentsi raames, kuulutati Haapsalus pidulikul tunnustamistseremoonial Eesti parimaks tervise- ja heoluturismi sihtkohaks Pärnumaa. Võitja valis välja rahvusvaheline komisjon ja Pärnumaa hakkab esindama Eestit üle-euroopalisel EDENi (European Destinations of Excellence) konkursil.

Konkursile olid oodatud osalema sihtkohad, mille heaoluturismi tooted põhinevad sihtkoha looduse, kultuuri- ja ajaloopärandil ning vaimsetel ressurssidel. Pärnumaaga võistles Eesti Avastamata Aarete konkursi finaalis veel neli sihtkohta: Haapsalu, Saaremaa, Narva koos Narva-Jõesuuga ning Setomaa. 

Konverents tõi kokku ligi 400 ettevõtjat, sihtkohtade arendajat ja turismiorganisatsioonide esindajat üle riigi. Konverentsi programmis oli ka tervise- ja heaoluturismile suunatud teema plokk, millega saad lähemalt tutvuda siin.

72344226_428687360982432_9190656261643829248_n

Konkursi „Eesti avastamata aarded 2019. Tervise- ja heaoluturism” 
finalistid on selgunud

MTÜ Lääne-Eesti Turismi poolt korraldatud konkursil „Eesti avastamata aarded 2019. Tervise- ja heaoluturism” osales 8 Eesti  turismipiirkonda ja -sihtkohta, kelle tervise- ja heaoluturismi tooted on jätkusuutlikud ja põhinevad sihtkoha loodus-, kultuuri- ja ajaloopärandil.  Kandidaatide seast valis Eesti rahvuslik žürii välja 5 finalisti, kelledeks on Narva-Jõesuu ja NarvaSetomaa piirkond koos Värskaga, Haapsalu,  Saaremaa ja Pärnu. Viie nominendi hulgast valib rahvusvaheline žürii välja võitja, kes kuulutatakse välja 26-27.09.2019 Haapsalus toimuval turismikonverentsil.

Loe uudist pikemalt siit. 

Konkurss „Eesti avastamata aarded 2019. Tervise- ja heaoluturism”​

Konkursile on oodatud osalema sihtkohad, mille heaoluturismi tooted põhinevad sihtkoha looduse, kultuuri- ja ajaloopärandil ning vaimsetel ressurssidel.

Konkurss „Eesti avastamata aarded“ on seotud Euroopa Komisjoni poolt algatatud projektiga “European Destinations of Excellence” (EDEN), millest Eesti võtab osa seitsmendat korda. EDEN algatus põhineb temaatilistel konkurssidel, mille võitjad moodustavad koostöövõrgustiku edasisteks piirkondade arendus- ja turundustegevuseks ning juba auhinnatud sihtkohtade turundusprojektides.

EDEN 2019 konkursil saavad sihtkohta esindada:

  • – Kohalikud omavalitsused, kellel on piisav võimekus juhtida sihtkohta;
  • – Sihtkoha turismiarendusorganisatsioonid, kes on registreeritud äriregistris ja on selgete sihtkoha arengu eest vastutavate ülesannetega;
  • – Esindava organisatsiooni kontaktisik valdab inglise keelt;
  • – Organisatsiooni inim- ja rahaline ressurss ei sõltu ainult välisrahastusest ja põhineb vähemalt 2 aasta perspektiivil.

Mis on konkursi eesmärk?

2019 aasta konkursi eesmärgiks on tunnustada neid Eesti sihtkohti, kes arendavad turismipakkumist heaoluturismi võtmes, mis põhineb looduslikel, kultuurilistel, ajaloolistel ja vaimsetel väärtustel. Konkursil valitakse kandidaatide seast esmalt välja 5 finalisti, kelle hulgast valib rahvusvaheline žürii välja võitja. Võitja kuulutatakse välja 26-27.09.2019 Haapsalus toimuval turismikonverentsil.

EDEN Euroopa koostöövõrgustik

Konkursi kvalifitseerumistingimused 

– Sihtkoht on vähe tuntud kuid omab rahvusvahelist turismipotentsiaali;- Pakutavad heaoluturismitooted on saadaval olnud vähemalt kaks aastat ja põhinevad sihtkoha looduse, kultuuri, ajaloo ja vaimsetel ressurssidel;
-Turundustegevused ja turismiinfrastruktuur ja -teenused on suunatud tervise- ja heaolututurismile;
– Majutus- ja toitlustusteenused on kergesti kättesaadavad;
– Organisatsioon omab võimalusi ja vahendeid EDEN konkursiga seotud projekti juhtimiseks ja läbiviimiseks.

Huvitatud omavalitsustel ja organisatsioonidel palume soovist konkursil osaleda teada anda hiljemalt 10. maiks 2019.a.(piisab e-kirjast anneli@westestonia.com).

Täidetud ja allkirjastatud avalduse vormi ootame tagasi Lääne-Eesti Turismi hiljemalt 17. juuni 2019.a. (digitaalselt allkirjastatud avaldus). Avalduse esitamise perioodil on kõik küsimused ja täpsustused oodatud meilile anneli@westestonia.com.

Edasi pääsenud 5 sihtkohta kuulutatakse välja ja neid külastab komisjon 2019. a. augusti II poolesFinaalvooru pääsenutest valib rahvusvaheline žürii välja võitja.

Kontakt:
Anneli Haabu, kommunikatsiooni juht, tel +372 527 0660, anneli@westestonia.com
Sille Roomets, projektijuht, tel +372 5871 6101, sille@westestonia.ee

EDEN Konkursi tingimused 2019
Lae alla ja täida konkursil osalemise ankeet: Template CANDIDATE

 

Forest_visitestonia_Arro

Projekti tutvustus

Projekti EDEN-ESTONIA 2019 (European Destinations of Excellence Network Selection 2019 – Health and well-being tourism) eesmärgid on:
• edendada Euroopas vähem tuntud sihtkohtade nähtavust ja kvaliteeti, tõsta teadlikkust nende mitmekesisusest;
• vähendada hooajalisust, tasakaalustada turismivoogusid ja propageerida säästvat turismi tagades nende sotsiaalse, kultuurilise ja keskkondliku jätkusuutlikkuse;
• vahetada kogemusi Euroopa tasandil, edendada nii sihtkohtade vahelist võrgustumist kui ka kohalikul tasandil  turismiorganisatsioonide ja erasektori suhtlust.

Projekti kestvus: 01.03.2019 – 31.12.2019.

Projekti toetab Euroopa Liidu Cosme programm summas 26 000€.

  • Projekti konkreetsed eesmärgid on järgmised:
  • • valida konkursi lõppvooru 5 nominenti, kelle hulgast selgitatakse võitja ehk Destination of Exellence 2019;
  • • tugevdada väike- ja keskmiste ettevõtetete ja sihtkohtade konkurentsivõimet;
  •  tõsta teadlikkust heaoluturismist ja sihtkoha juhtimisest;
  •  tutvustada Eesti heaoluturismi sihtkohti;
  • • aktiveerida EDEN sihtkohtade võrgustumist. 

Projekti elluviija on MTÜ Lääne-Eesti Turism

Kontakt:
Sille Roomets, projektijuht, tel +372 5871 6101, sille(at)westestonia.com

Anneli Haabu, kommunikatsiooni juht, tel +372 527 0660,  anneli@westestonia.com

 

“Käesolev koduleht kajastab autorite vaateid. Programmi korraldusasutused (Euroopa Komisjon, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises EASME) ei ole vastutavad siis sisalduva informatsiooni eest”