Haapsalu eng

TOP 10 kuhu minna Haapsalus ja Läänemaal

juhtlõik juhtlõik  juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik juhtlõik

Põnevamad kohad mida külastada

jghgjvvgghjProjekti “Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia” eesmärk on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni. Läti ja Eesti läänerannikule loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune hõlmates Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad.

Matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9).

Matkarada tutvustab selle ääres ja läheduses asuvaid turismiobjekte ja vaatamisväärsusi tuues välja ka nendega seotud lugusid. Läbi selle tekitatakse huvi külastada piirkonda ning pakkuda ka matkaraja läheduses asuvate ettevõtete tooteid ja teenuseid 

5 põnevat fakti....

Projekti tegevustesse kaasatakse piirkonna omavalitsused, ettevõtted ja organisatsioonid, kellega koostöös planeeritakse matkaraja kulgemine, visualiseerimine, viidastus, puhkekohtade rajamine, vajalik infomaterjal ja turundustegevused. “Matkarajale  on tulevikus oodatud jalgsimatkajad, aktiivsed puhkajad, lastega pered, linnuvaatlejad, ajaloo- ja kultuuripärandi huvilised nii Eestist kui välisriikidest. Kvaliteetse teenuse pakkumiseks võimalikult laiale sihtgrupile kaasatakse kohalikke elanikke, majutus- ja toitlustusettevõtteid, giide, kohaliku toidu või käsitöö tootjaid ning muid huvigruppe ja turismiasjalisi. 

Projekti kestvus: 01.02.2017 – 31.01.2020.

Projekti kogumaksumus on 1 089 737.80€, millest ERDF toetus on 926 777.13€. Lääne-Eesti Turismi projektitegevuste eelarve on 249 599.00€.

mida veel öelda

“Käesolev koduleht kajastab autorite vaateid. Programmi Korraldusasutus ei ole vastutav informatsiooni kasutamise eest”
“This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.”