MTÜ Lääne-Eesti Turism kutsub esitama pakkumusi väikehankele NatAc info-sisutahvlite loomiseks, puhkekohtade märgistamiseks ja info esitamiseks erivajadusega inimestele ning piltpostkaartide loomiseks.

Hankija: MTÜ Lääne-Eesti Turism, reg.nr. 80267208

Finantseerimisallikad: Töö finantseerijaks on MTÜ Lääne-Eesti Turism Central Baltic Programme 2014-2020 programmi projekti „Nature Access to All“ raames.

Hanke objekt: Palivere infotahvlite sisutahvlite loomine ja info esitamine erivajadusega inimestele, Saaremaa kalastuskohtade märgistamine ja info esitamine erivajadusega inimestele, Matsi puhkekoha märgistamine ja info esitamine erivajadusega inimestele, Piltpostkaartide loomine erivajadusega inimestele.

Töö eesmärgiks on parandada erivajadustega külastajate looduse kogemise võimalusi Lääne-Eesti piirkonnas. Täpsem pakkumuse esitamise kord ja sisu on esitatud hankedokumendis ja selle lisades.

Pakkumus esitada tervikuna kogu tellitava töö kohta. Pakkumus tuleb esitada pakkuja poolt esindusõigust omava isiku poolt digiallkirjastatult hiljemalt 5. veebruariks 2021 kella 10.00-ks meiliaadressile toivj@hotmail.com

Lepingu periood: Töövõtulepingu sõlmimise kuupäevast kuni 30.06.2021.

Selgitused: Hinnapäringu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel e-postile toivj@hotmail.com. Hankija vastab e-posti vahendusel esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul. Telefoni teel esitatud küsimusi vastu ei võeta. Esitatud küsimused koos vastustega avaldatakse www.westestonia.com

Esitatud küsimused koos vastustega: 

1. Tehnilises kirjelduses ütlete, et nii kalastukohtadesse kui Matsi puhkekohta peab olema paigaldatud QRkood, mis asetseb reljeefsel alusel. Palun täpsustage, kas pakkuja ülesandeks on nullist välja töötada loodusesse paigaldatav aluse lahendus, need toota ja paigaldad või teil on need alused olemas, millele saab paigaldada valmis toodetud QRkoodiga reljeefsed tahvlid?
VASTUS: Pakkuja ülesandeks on välja töötada aluse tehniline lahendus ja sisuline pool, lisaks tootmine koos paigaldusega. Alus peab haakuma olemasoleva infraga; laadi alla fotod koos asukohtadega SIIT

2. Kas teil on ära määratud asukohad, kuhu tuleb paigaldada Saaremaa kalastuskohtade ja Matsi puhkekoha reljeefsete QRkoodiga alused?
VASTUS: Asukohad on määratud, vt link eelmise küsimuse vastuse juures.

3. Milline on piltpostkaartide kasutamise eesmärk – kas neid kasutatakse õues või siseruumides? Samuti, kas kaartide komplekt vajab ka pakendit?  
VASTUS: Piltpostkaardid täidavad infokaartide/flaierite ideed eesmärgiga tutvustada projekti ja projekti asukohti läbi loodusväärtuste projekti sihtrühmadele. Kasutus universaalne, nii sise- kui välistingimustes. Kaardid peavad olema kujunduselt ühes stiilis, kuid jagatavad eraldi ja ei vaja pakendit.

4. Kas piltkaardi tagaküljel QR kood on mõeldud viipekeelse video jaoks? Kas seda teksti peaks ka helindama pimedatele ja lisama eraldi QR-i? Kardan, et see lühiselgitus peab olema väga lühike, et 24pt Brailles sinna mahuks. Või kuidas te mõtlesite?
VASTUS: Kaardi tagaküljel olev QR-kood lingib samale videole, mis valmistatakse eelnevalt Saaremaa, Palivere või Matsi kohta (sh viipekeelne, helindatud, subtiitritega). Postkaardi jaoks eraldi videot ei ole vaja toota. Postkaartidel olev Braille oleks lühike ning punktisuurus peaks vastama postkaardi suurusele, et oleks erivajadusega inimesele mugav lugeda. Lahenduste välja töötamisel on oluline sihtrühmade ja ekspertide kaasamine.