MTÜ Lääne-Eesti Turism kutsub esitama pakkumusi lihthankele nr. 202081 „Ranniku matkaraja teavitusvahendite valmistamine ja paigaldus“. Hanke käigus rajatakse Pärnumaale, Läänemaale ja Saaremaale Ranniku matkaraja marsruudile infostendid ja rannaviidad. Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.02.2019.

 4 metallist infostendi koos paigaldusega,