MTÜ Lääne-Eesti Turismi poolt korraldatud konkursil „Eesti avastamata aarded 2019. Tervise- ja heaoluturism” osales 8 Eesti  turismipiirkonda ja -sihtkohta, kelle tervise- ja heaoluturismi tooted on jätkusuutlikud ja põhinevad sihtkoha loodus-, kultuuri- ja ajaloopärandil.  Kandidaatide seast valis Eesti rahvuslik žürii välja 5 finalisti, kelledeks on Narva-Jõesuu ja NarvaSetomaa piirkond koos Värskaga, Haapsalu,  Saaremaa ja Pärnu. Viie nominendi hulgast valib rahvusvaheline žürii välja võitja, kes kuulutatakse välja 26-27.09.2019 Haapsalus toimuval turismikonverentsil.

Laekunud taotlusi hindas komisjon koosseisus EASi turismiarenduskeskuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Spaaliidu, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ja MTÜ Lääne-Eesti Turismi esinadajad.  Sihtkohti hinnati tulenevalt taotlusankeedist ja osalemiskriteeriumitest 26 mõõdiku alusel punktiskaalal 0-5. Selle alusel moodustus pingerida, mille 5 esimest pääsesid edasi teise vooru. 

Komisjoni hinnangul pääsesid edasi need 5 sihtkohta, kes suutsid terviseturismi temaatika hästi siduda piirkonna traditsioonide, looduse ja kultuuripärandiga. Samuti oli oluline see, et kuidas loodus ja ümbritsev keskkond on seotud ettevõtluse ja teenustega. Komisjoni liikme, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži turismimajanduse dotsendi ja õppejõu Heli Toomani sõnul on oluline teadlik ja mitmekesine terviseturismi terviktoodete pakkumine, et sihtkohta arendatakse ja turundatakse teadlikult ja piisavalt just kui tervise- ja heaoluturismisihtkohta. Kuna turism on siiski majandusharu, siis lisaks loodusele ja keskkonnale on oluline ka sihtkohale tulev tulu, terviklike terviseturismitoodete ja -teenuste müük. Komisjon tõi ka üldiselt välja, et Eesti sihtkohtade hulgas oleks vaja tõsta teadlikkust tervise- ja heaoluturismi teemavaldkonnast, mõistetest ja olemusest.

Projekti kommunikatsioonijuht Anneli Haabu: “Selle konkursi raames tehtud terviseturismi valdkonna kirjeldamine annab sihtkohale endale hea ülevaate valdkonna toodetest ja teenustest ning on aluseks tulevikus sellega rohkem süvitsi tegelemisel. Ka need sihtkohad, kes küll edasi ei pääsenud, said kindlasti kogemuse võrra rikkamaks. Augusti kuus külastab komisjon edasipääsenud viite sihtkohta. Külaskäikude raames teevad sihtkoha esindajad esitluse piirkonna terviseturismi teenustest ja toodetest ning koos külastatakse ka põnevamaid objekte ning puhkealasid. Eesti rahvuslik komisjon koondab taotlusankeetide ja kohapealsete külastuste põhjal info ja edastab selle rahvusvahelisele EDEN Euroopa sihtkohtade komisjonile, kus on liikmeid nii Poolast, Kreekast, Tšehhist, Ungarist ja Portugalist.” 

Konkurss seotud Euroopa Komisjoni algatusega “European Destinations of Excellence” (EDEN), millest Eesti võtab osa seitsmendat korda. EDEN algatuse eesmärk on esile tuua  suurlinnadest eemale jäävaid unikaalseid turismisihtkohti. EDEN sihtkohtade konkurss toimub üle aasta ning iga konkurss on erineval teemal. 2019 aasta teema on heaoluturismKonkurssi rahastatakse Euroopa Komisjoni Cosme programmi raames.

Info: Anneli Haabu
Kommunikatsioonijuht
anneli@westestonia.com, tel 5270660
www.westestonia.com