Lääne-Eesti Turism on 6.-10.03.2019 Berliinis toimuval rahvusvahelisel turismimessil ITB tutvustamas Eesti EDEN loodusturismi sihtkohti ja Eestit.

Lääne-Eesti Turism osaleb Eesti ühispinnal koos Eesti Loodusturismi Ühinguga. Oma materjalid ja info lähetasid messile kaasa ka Pärnu, Haapsalu ja Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa. Eesti esitluse peateemaks oli sel aastal Kihnu ja kultuur ning Kihnu oli messil ka tublisti esindatud.

2007. aastal algatas Euroopa Komisjon konkursi „Euroopa turismi tippsihtkohad” (EDEN ehk European Destinations of Excellence) eesmärgiga mitmekesistada säästval turismil põhinevaid algatusi ja juhtida tähelepanu vähem tuntud turismisihtkohtade väärtustele ja mitmekesisusele, neid paremini tutvustada ja muuta külastatavamaks. 

Messil osaletakse projekti „EDEN-Estonia 2017“ raames. Projekti rahastab
Euroopa Komisjoni COSME programm.