Loodusturismi objektide ligipääsetavuse hõlbustamise projekti „Nature Access to All“ raames tehti Saaremaal erivajadustega kasutajatele ligipääsetavaks viis kalastuskohta.

Kesk-Läänemere Interreg programmist rahastatava projekti abil muudeti ligipääsetavaks kalastuskohad Kuressaare ja Roomassaare sadamas, Salme paadisadamas, Nasva Klubi juures ning Kalaaugu jõe kaldal Mullutu-Loode hoiualal.

Jüri Heinlaid, kes käis kohapeal kalastuskohti katsetamas, kiitis tehtud tööd heaks. „Need korrad ei ole sagedased, kui näed, et euroraha on kasutatud puuetega inimeste elu-olu parandamiseks. Viis kalastuskohta Saaremaal ei ole küll palju, kuid asi seegi. Kas need kohad on õigesti valitud ja kas neist ka kala püüda saab, seda näitab järgmine kevad. Valmistatud on need kohad tõesti nii, et puudega inimene saab neist kalastada turvaliselt.“ Lisaks andis ta soovitused, et tähistada kalapüügikohtadesse puuetega inimeste sõidukite parkimiskohad ja lisaks paigaldada infotahvlid.

Kalastuskohad said erivajadustega inimeste vajadusi arvestavad vajalikud piirded, ratastooliga liiklemiseks pandused, lauakesed kalastustarvikute hoidmiseks ja istepingid. Roomassaare sadamas rajati eraldi kalastusplatvormi, mis piirati turvalise piirdeaiaga. Investeeringute maksumus kalastuskohtade parendamiseks oli ligi 7 tuhat eurot. Ehitust rahastas suures osas Euroopa regionaalarengu fond ning töid teostas osaühing Reibal JRK.