MTÜ dokumendid

MTÜ Lääne-Eesti Turism (LET) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa turismikatusorganisatsioonide ühendus. Avalikes huvides tegutseva ja iseseiseva ühingu põhieesmärgiks on Lääne-Eesti turismiasjaliste kogukonna heaks tegutsemine ning turismivaldkonna arendamine Lääne-Eesti regioonis. 

– LET koordineerib ja edendab turismialast koostööd ning turismimajandusele vajalikku keskkonda Lääne-Eestis;
– algatab ja viib ellu turismi arendus- ja turundusprojekte;
– 
osaleb Eesti siseses ja rahvusvahelises turismi koostöövõrgustikes;
– kujundab Lääne-Eesti kui turismipiirkonna mainet.