Nature Access to All

Valmis Matsi sadama parkla

2019 oktoobri lõpus valmis loodusturismi objektide ligipääsetavuse hõlbustamise projekti NatAci raames  esimene oluline tegevus infrastruktuuri parendamiseks. Et hõlbustada Matsi sadama puhkealale ligipääsetavust, on valminud sinna parkla. Parkla võimaldab nii ratastoolis olevatele inimestele kui ka näiteks lapsevankritega liikujatele parema ligipääsetavuse lõkkeplatsile ja puhkekohtadele. Lisaks on kavas paigaldada Matsi sadama alale ka 2020 kevadel invatualett. 

Projekti raames valmib ka Haapsalus Paralepa rannas invatualett kevadel 2020. 

Õppereis Taani

30.09-04.10. 2019 toimus projekti raames õppereis Taani saamaks kogemusi ligipääsetavuse parimast praktikast. Lääne-Eesti Turismi poolt osales õppereisil koostööpartnerite poolt 10 inimest nii Haapsalust, Lääne-Nigula vallast ja Lääneranna vallast, Saaremaalt, Hiiumalt ja Pärnust. Lisaks osales õppereisil ka Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja. 

Vaata õppereisi kava ja kokkuvõtet.

Projekt Nature Access to all (NatAc) tutvustus

Projekti “Nature Access to all” eesmärk on loodusturismi objektide ligipääsetavuse hõlbustamine Lätis, Eestis ja Soomes. Korrastatakse looduspärandi objekte ja vaatamisväärsusi, et muuta need erivajadustega inimestele kättesaadavamaks (sh ratastoolis, lapsekärudega, pimedatele, kuulmispuuetega inimestele jne)

Projekti sihtgrupp:
– sise- ja välisturistid;
– turismiettevõtjad ja teenuseosutajad;
– kohalikud omavalitsused ja looduspargid ja -objektid;
– puuetega inimeste ühendused ja organisatsioonid.

Projekti kestvus on 01.05.2019 – 30.04.2021

Projekti kogumaksumus on 965 773€, millest ERDF toetus on 762 932 €. Lääne-Eesti Turismi projektitegevuste eelarve on 214 562€.

Kontakt:
Anneli Haabu, projektijuht, tel +372 5270660, anneli(at)westestonia.ee

Projektitegevused Eestis:
– Pärnu linna rannaala ligipääsetavamaks muutmine (invatualett randa, rannaratastoolide soetamine);
– Haapsalus Paralepa matkaraja ja ranna ligipääsetavamaks muutmine (ramp ja invatualetid); 
– Lääne-Nigula vallas Palivere terviseraja ligipääsetavamaks muutmine (iinvatualetid, pingid, audiosüsteemiga infostendid, viidad-märgistus);
– Lääneranna vallas Matsi sadama puhkeala ja Matsalu rahvuspargi ligipääsetavamaks muutmine;
– Saaremaa kalastuskohtade ligipääsetavamaks muutmine.

Lisaks tootearendus- ja turundustegevused nagu õppereis, temaatilised workshopid turismiettevõtetele ja reisikorraldajatele, AccessibleDay erivajadustega inimestele, audiofailid ja QR koodid loodusobjektidele, ühine reisijuht, online turundustegevused. 

Projekti juhtpartner on Kurzeme planeerimispiirkond
Partnerid on:
– MTÜ Lääne-Eesti Turism, Eesti;
– 
Keskkonnaamet, Eesti;
– Pärnu Linnavalitsus, Eesti;
– Metsähallitus, Soome.

Disclaimer: “Käesolev koduleht kajastab autorite vaateid. Programmi Korraldusasutus ei ole vastutav informatsiooni kasutamise eest”