Nature Access to All

Mitmed Saaremaa kalastuskohad muudeti ligipääsetavaks

Loodusturismi objektide ligipääsetavuse hõlbustamise projekti „Nature Access to All“ raames tehti Saaremaal erivajadustega kasutajatele ligipääsetavaks viis kalastuskohta.

Kesk-Läänemere Interreg programmist rahastatava projekti abil muudeti ligipääsetavaks kalastuskohad Kuressaare ja Roomassaare sadamas, Salme paadisadamas, Nasva Klubi juures ning Kalaaugu jõe kaldal Mullutu-Loode hoiualal. 

Jüri Heinlaid, kes käis kohapeal kalastuskohti katsetamas, kiitis tehtud tööd heaks. „Need korrad ei ole sagedased, kui näed, et euroraha on kasutatud puuetega inimeste elu-olu parandamiseks. Viis kalastuskohta Saaremaal ei ole küll palju, kuid asi seegi. Kas need kohad on õigesti valitud ja kas neist ka kala püüda saab, seda näitab järgmine kevad. Valmistatud on need kohad tõesti nii, et puudega inimene saab neist kalastada turvaliselt.“ Lisaks andis ta soovitused, et tähistada kalapüügikohtadesse puuetega inimeste sõidukite parkimiskohad ja lisaks paigaldada infotahvlid.

Kalastuskohad said erivajadustega inimeste vajadusi arvestavad vajalikud piirded, ratastooliga liiklemiseks pandused, lauakesed kalastustarvikute hoidmiseks ja istepingid. Roomassaare sadamas rajati eraldi kalastusplatvormi, mis piirati turvalise piirdeaiaga. Investeeringute maksumus kalastuskohtade parendamiseks oli ligi 7 tuhat eurot. Ehitust rahastas suures osas Euroopa regionaalarengu fond ning töid teostas osaühing Reibal JRK.

Paraleppa valmis invatualett

Haapsalu Paralepa ranna parkla servas on nüüd kahe kohaga invatualett. Haapsalu ehitusnõuniku Aivar Seina sõnul on akendel veel puudu matistavad kleebised. „Muu on valmis,” ütles Sein. Peale viimaseid täiendusi on algavaks hooajaks tualett avatud.

Pärnus toimunud seminaril arutati ligipääsetavuse teemadel

Märtsi alguses Pärnus, Pernova Loodusmajas toimunud seminaril “Ligipääsetav loodusturism – miks ja kellele?”, mida korraldas MTÜ Lääne-Eesti Turism koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Keskkonnaametiga oli pea poolsada osalejat – nende seas ettevõtjad, loodushuvilised ja omavalitsuste esindajaid.

Päeva esimeses pooles toimusid projekti ’’Nature Access to All’’ tutvustavad ettekanded ning arutleti, millised on teoreetilised ja praktilised võimalused ligipääsetava loodusturismi arendamisel. Päeva teises pooles jagasid oma kogemusi ja väljakutseid loodusturismiteenuste kasutamisel erivajadustega reisijad. Oma mõtteid vahendasid Jakob Rosin nägemispuudeTom Rüütel liikumispuudeJari Pärgma kuulmispuude ja Liis Niinemets erilise lapse ema vaatest.

Sisukas seminaripäev lõppes põnevate aruteludega laudkondades, kus otsiti vastuseid, kuidas ületada ligipääsetava loodusturismi arendamist takistavaid tegureid.

Seminar "Ligipääsetav loodusturism - miks ja kellele?

MTÜ Lääne-Eesti turism koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja Keskkonnamaetiga kutsub ettevõtjaid, loodushuvilisi ja omavalitsusi projekti “Nature Access to All” raames seminarile “Ligipääsetav loodusturism – miks ja kellele?”

Räägime, kuulame ja mõtleme, millised on teoreetilised ja praktilised võimalused ligipääsetava loodusturismi arendamiseks.

Toimumise aeg: 5. märts 2020, kell 10–16.30
Toimumise koht: Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst. 57, Pärnu. 

Registreeri ennast seminarile SIIN

Seminari päevakava enne lõunat:

10:00-10:30  Registreerimine ning hommikukohv
10:30-10:45  Kus me oleme ja kuhu liigume? Tervitussõnad ja sissejuhatus päeva. 
Moderaator Tatjana Koor, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

10:45-11:15   Projekti “Nature Access to all” tutvustus. Ligipääsetavuse kontrollnimekiri ettevõtjatele ja omavalitsustele.
Anneli Haabu, MTÜ Lääne-Eesti Turism
Helen Kask, Eesti Puuetega Inimeste Koda
Keskkonnaameti esindaja

11:15-11:45 Klaara-Manni Puhke- ja seminarikeskus-  ettevõtja kogemus ligipääsetavuse arendamisel. 

11:45–12:15 Puhta Vee teemapark Metsamõisa talu – erivajadustega inimesed looduses, kas seda on vaja?
Priit Adler, Metsamõisa talu

12.15–13 Lõunatame ja jagame muljeid

Seminari päevakava pärast lõunat:

Kuhu me tahame jõuda? Kuulame, kõneleme ja jagame praktikute kogemusi ning otsime häid lahendusi tulevikueesmärkide osas.

13:00-14:45   Millised on võimalused ja väljakutsed erivajadustega inimestele loodusturismiteenuste kasutamisel. Kogemused ja vajadused reisimisel. 

Mõtteid ja kogemusi jagavad: 
Jakob Rosin nägemispuude vaatest
Tom Rüütel liikumispuude vaatest
Jari Pärgma kuulmispuude vaatest
Liis Niinemets erilise lapse ema vaatest

14:45-15:00   Sirutuspaus

15:00-16:00  Mõttevahetus “Mida vajan ligipääsetava loodusturismi arendamiseks?” 
Arutelu laudkondades: Millised on tänased takistused ligipääsetava loodusturismi arendamisel? Kuidas neid ületada?

16.00-16:30   Laudkondade ja päeva kokkuvõtted. 

Info ja küsimuste korral
Anneli Haabu, NatAc projektijuht
anneli@westestonia.com, tel 5270660

Valmis Matsi sadama parkla

2019 oktoobri lõpus valmis loodusturismi objektide ligipääsetavuse hõlbustamise projekti NatAci raames  esimene oluline tegevus infrastruktuuri parendamiseks. Et hõlbustada Matsi sadama puhkealale ligipääsetavust, on valminud sinna parkla. Parkla võimaldab nii ratastoolis olevatele inimestele kui ka näiteks lapsevankritega liikujatele parema ligipääsetavuse lõkkeplatsile ja puhkekohtadele. Lisaks on kavas paigaldada Matsi sadama alale ka 2020 kevadel invatualett. 

Projekti raames valmib ka Haapsalus Paralepa rannas invatualett kevadel 2020. 

Õppereis Taani

30.09-04.10. 2019 toimus projekti raames õppereis Taani saamaks kogemusi ligipääsetavuse parimast praktikast. Lääne-Eesti Turismi poolt osales õppereisil koostööpartnerite poolt 10 inimest nii Haapsalust, Lääne-Nigula vallast ja Lääneranna vallast, Saaremaalt, Hiiumalt ja Pärnust. Lisaks osales õppereisil ka Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja. 

Vaata õppereisi kava ja kokkuvõtet.

Projekt Nature Access to all (NatAc) tutvustus

Interreg Central Baltic programmist rahastatava projekti “Nature Access to All” eesmärk on loodusturismi objektide ligipääsetavuse hõlbustamine Lätis, Eestis ja Soomes. Korrastatakse looduspärandi objekte ja vaatamisväärsusi, et muuta need erivajadustega inimestele kättesaadavamaks (sh ratastoolis, lapsekärudega, pimedatele, kuulmispuuetega inimestele jne)

Projekti sihtgrupp:
– sise- ja välisturistid;
– turismiettevõtjad ja teenuseosutajad;
– kohalikud omavalitsused ja looduspargid ja -objektid;
– puuetega inimeste ühendused ja organisatsioonid.

Projekti kestvus on 01.05.2019 – 30.04.2021

Projekti kogumaksumus on 965 773€, millest ERDF toetus on 762 932 €. Lääne-Eesti Turismi projektitegevuste eelarve on 214 562€.

Kontakt:
Tõiv Jõul, projektijuht, tel +372 5650 0727, toiv.joul(at)gmail.com

Projektitegevused Eestis:
– Pärnu linna rannaala ligipääsetavamaks muutmine (invatualett randa, rannaratastoolide soetamine);
– Haapsalus Paralepa matkaraja ja ranna ligipääsetavamaks muutmine (ramp ja invatualetid); 
– Lääne-Nigula vallas Palivere terviseraja ligipääsetavamaks muutmine (iinvatualetid, pingid, audiosüsteemiga infostendid, viidad-märgistus);
– Lääneranna vallas Matsi sadama puhkeala ja Matsalu rahvuspargi ligipääsetavamaks muutmine;
– Saaremaa kalastuskohtade ligipääsetavamaks muutmine.

Lisaks tootearendus- ja turundustegevused nagu õppereis, temaatilised workshopid turismiettevõtetele ja reisikorraldajatele, AccessibleDay erivajadustega inimestele, audiofailid ja QR koodid loodusobjektidele, ühine reisijuht, online turundustegevused. 

Projekti juhtpartner on Kurzeme planeerimispiirkond, Läti.
Partnerid on:
– MTÜ Lääne-Eesti Turism, Eesti;
– 
Keskkonnaamet, Eesti;
– Pärnu Linnavalitsus, Eesti;
– Metsähallitus, Soome.

Disclaimer: “Käesolev koduleht kajastab autorite vaateid. Programmi Korraldusasutus ei ole vastutav informatsiooni kasutamise eest”