Laupäeval, 14. augustil tähistasime üleriigilist Eesti looduse päeva. Pärnus pöörati sel korral tähelepanu looduse ligipääsetavusele ehk sellele, kuidas loodusobjekte erivajadustega inimestele kättesaadavamaks muuta.

Seminaripäeva esimeses pooles jagasid Christel Sogenbits mittetulundusühingust Pane oma meeled proovile, Toomas Mihkelson Pärnu Puuetega Inimeste Kojast ja Silver Pulk Pärnu Pimedate Ühingust näiteid seni tehtust ja mõtteid loodusobjektide ligipääsetavuse parandamiseks. Põhiliseks kõlama jäänud seisukohaks oli, et ligipääsetavamaks tuleb teha eelkõige olemasolev taristu. Väga oluline on seegi, et infostendidel, veebilehtedel ja muudel teabelahendustel oleks arvestatud ka erivajadustega inimestega.

Teises paneelarutelus arutlesid Tatjana Koor EAS-ist, Anneli Lepp Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning Kaja Lotman Keskkonnaametist edasiste tegevuste üle. Sõnavõttudes rõhutati, et alati pole suur eelarve määrav, vaid peamine on hea tahtmine ning korralik planeerimine. Sihtgrupile sobiva tulemuse saamiseks tuleks juba tegevuste planeerimisel kaasata asjatundjaid sihtgrupist.

Keskkonnaameti keskkonnateadlikkuse spetsialist Margit Turb rõõmustas sisukate arutelude üle. „Loodetavasti aitavad vestlustes koorunud mõtted ja järeldused kaasa uutele sammudele. Paljud lahendused – näiteks kalastus- ja puhkekohad ning infostendid Lääne-Eestis – on head suunanäitajad, millest tasub eeskuju võtta,“ sõnas ta.

Rannahotelli hoovialal said linnainimesed oma meeled proovile panna. Huvilised said proovida ratastooliga liikumist erinevatel kallakutel ja takistustel. Samuti sai aimu, kuidas pimedana liikuda juhtkoera abil ja kasutada nutiseadmeid ning tutvustati punktkirja ja kirjeldustõlget. Võimalik oli tutvuda ka erinevate kuuldeaparaatidega ning katsetada viiplemist. Eri simulatsioonide kaudu sai proovida, kui keeruline on igapäevaseid tegevusi teha näiteks lihasnõrkuse või reuma korra. „Uusi investeeringuid ligipääsetavuse parandamisesse tutvustasime läbi spetsiaalse infostendi, mida lisaks Pärnule eksponeerime ka Haapsalus ja saartel,“ lisas Lääne-Eesti Turism projektijuht Tõiv Jõul. 

Keskkonnaamet pakkus huvilistele võimalust osaleda meelteretkedel Pärnu rannaniidu matkarajal. Keskkonnaamet on välja töötanud „meeltemätta“ ehk mättakujulise õppevahendi, mille abil saab tajuda loodusega seotud lõhnu ning kombata esemeid. Õppevahendi loomisel on arvestatud eeskätt pimedate ja kurtide vajadustega. Mättad on raba-, metsa- ja rannikuteemalised ning neid on võimalik Keskkonnaametilt laenutada.

Ligipääsetavuse päev toimus Kesk-Läänemere programmi projekti Nature Access to All (Ligipääsetav loodus kõigile) käigus ning seda korraldasid MTÜ Lääne-Eesti Turism, Pärnu Linnavalitsus ja Keskkonnaamet.